Innkomne merknader

Innkomne merknader Høringsfristen for IKDP Forus gikk ut 15. september. Her kan du lese alle merknadene: Avinor Base property  Bauhaus v/Link Arkitektur: merknad og handelsanalyse Bertel O Steen Eiendom: Innspill, kart Brødrene Kverneland Byantikvaren i Stavanger Bærheim Utbyggingsselskap: Bærheim Utbyggingsselskap, Bærheim mulighetsstudie og KU vurdering Direktoratet for mineralforvaltning Equinor Extra leker Eyvind Aven Fiskeridirektoratet Forusholmen…

Les mer Innkomne merknader

Siste nytt

26.06.2018 Forusplanen er ute på høring Regionens viktigste næringsområde skal videreutvikles, styrkes og bli et bedre sted å bo og jobbe. Det skal bli lettere å ta seg fram til fots, med sykkel og med buss, og området skal oppleves som et trivelig sted med sosiale møteplasser og nye grøntdrag. Har du innspill til planen?…

Les mer Siste nytt

Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Informasjonsmøter 14. juni Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill…

Les mer Innbyggerinvolvering

Dokumenter

Plan til høring Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september. Brev til offentlige og frivillige Bestemmelser Samfunnsdel Plankart Vedlegg: Planbeskrivelse ROS-analyse IKDP Forus Parkering IKDP Forus 16 03 2018 Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012 Forus vest –…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 13. desember 2018 kl. 13-15. Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkallelse Bestemmelser IKDP Forus datert 06.12.18 Notat om rekkefølgetiltak og tilordning Plankart IKDP Forus med temakart Konsekvensutredning revidert 11 12 2018 Møteinnkalling Tid: 4. oktober 2018 kl. 9.30-11.30 Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkalling Møteinnkalling Tid: 31. mai 2018 kl. 13:30-15:00 Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus