Tilleggshøring

4. februar 2019: Tilleggshøring av Forus-planen Det kom inn rundt 70 innspill under høringen av IKDP Forus i september 2018. Vi har nå gått gjennom alle innspillene, og gjort noen endringer som gjør det nødvendig med en tilleggshøring.  31. januar 2019 vedtok styret i IKDP Forus at interkommunal kommunedelplan for Forus 2019-2040, med oppdatert plankart og…

Les mer Tilleggshøring

Siste nytt

04.02.2019 Tilleggshøring Etter innspillene som kom under hovedhøringen av IKDP Forus, har prosjektgruppa gjort noen endringer i planen. Styret har besluttet å sende planforslaget ut på tilleggshøring med høringsfrist 11. mars kl. 9. Det reviderte planforslaget åpner blant annet for å bygge tettere. Kjerneområdet Koppholen er endret, og noen rekreasjonsområder er tatt ut. Hovedmålene for planen står fast:…

Les mer Siste nytt

Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Informasjonsmøter 14. juni Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill…

Les mer Innbyggerinvolvering

Dokumenter

Plan til høring Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september. Brev til offentlige og frivillige Bestemmelser Samfunnsdel Plankart Vedlegg: Planbeskrivelse ROS-analyse IKDP Forus Parkering IKDP Forus 16 03 2018 Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012 Forus vest –…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 31. januar 2019 kl. 09.30-11.00 Sted: Sandnes tomteselskap KF sine lokaler i Havnegaten 15 Dokumenter: Møteinnkallelse Bestemmekser IKDP Forus revidert 23.01.19 Plankart IKDP Forus med temakart revidert 23.01.19 Konsekvensutredning revidert 11.12.18 Rekkefølgetiltak begrunnelser 24.01.19 Tillegg til sak 29 og tilleggshøring 30.01.19 Møteinnkalling Tid: 13. desember 2018 kl. 13-15. Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen Dokumenter:…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus