Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill er dermed viktig…

Les mer Innbyggerinvolvering

Framdrift i planen

Framdriftsplan slik den finnes i utkast til planprogram: Sånn skal det bli på Forus Styret for IKDP Forus anbefaler at den såkalte komprimerte varianten skal legges til grunn for videre utvikling av Forus. Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Det komprimerte prinsippet i Interkommunal…

Les mer Framdrift i planen

Dokumenter

Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016 Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming Endelig prinsippanbefaling Styret for IKDP Forus Vedtak om planprinsipp 22 08 2016 Prinsipper for videre planutforming Høringsutkast Utredning av planprinsipper_transport Saksforelegg Styre 22 08 2016 Brev til berørte om planprogram og åpent møte Utredning av måloppnåelse…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 21. juni 2017 kl. 13.00-15.00 Sted: Sola kommune, Kanalsletta 3 Dokumenter: Møteinnkalling 21.6 med agenda og saksdokumenter Møteinnkalling Tid: 6. mars 2017 kl. 13.30-15.30 Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkalling 6.03 med agenda og saksdokumenter Plan for medvirkning og kommunikasjon IKDP Forus Møteinnkalling Tid: 17. februar 2017 kl. 13-15 Sted: Stavanger rådhus, 6. etasje Dokumenter:…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus