Tilleggshøring: Innkomne merknader

18. mars 2019: Innkomne merknader under tilleggshøringen Det kom inn rundt 40 innspill under tilleggshøringen som hadde høringsfrist 11. mars: Avinor Bauhaus Norge AS Biltema Maskinveien 1 Brødrene Kverneland merknad og vurdering av byggeområde og hensynssone Equinor Eyvind Aven Forusbeen 50 AS Forusholmen Forus Næringspark AS: Merknad, Bestemmelser og retningslinjer, Notat til alternativt plankart, Plankart…

Les mer Tilleggshøring: Innkomne merknader

Siste nytt

07.06.2019 IKDP Forus under politisk sluttbehandling IKDP Forus er nå under politisk sluttbehandling hos de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger. Dokumenter 01 Plankart IKDP Forus med temakart 02 Bestemmelser IKDP Forus revidert 08 05 2019 03 Samfunnsdel revidert 08 05 2019 04 Referat fra styremøte 30.04.2019 05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019 05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019…

Les mer Siste nytt

Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Informasjonsmøter 14. juni Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill…

Les mer Innbyggerinvolvering

Dokumenter

Plan til høring Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september. Brev til offentlige og frivillige Bestemmelser Samfunnsdel Plankart Vedlegg: Planbeskrivelse ROS-analyse IKDP Forus Parkering IKDP Forus 16 03 2018 Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012 Forus vest –…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 30. april 2019 kl. 10.30-11.30 Sted: Formannskapssalen, Stavanger rådhus Dokumenter: Møteinnkalling Samfunnsdel 11.04.2019 Plankart IKDP Forus med temakart (37 MB) Bestemmelser IKDP Forus revidert 11 04 2019 Planbeskrivelse revidert 11 04 2019 med tilhørende vedlegg: – Rekkefølgenotat revidert 11 04 2019 – Beregning av realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag (Asplan Viak) – Kostnadsberegning infrastruktur…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus