Høring og offentlig ettersyn

Last ned presentasjonen som ble holdt i de åpne møtene 14. juni Åpne informasjonsmøter om IKDP Forus: Møte mest tilrettelagt for næringslivet Velkommen til et hyggelig møte med oss og andre bedrifter og interesserte på Forus. Vi stiller med kake, kaffe og informasjon om Forus-planen. Tid: Torsdag 14. juni kl 13:30-15:00 (Merk at vi har endret…

Les mer Høring og offentlig ettersyn

Siste nytt

26.06.2018 Forusplanen er ute på høring Regionens viktigste næringsområde skal videreutvikles, styrkes og bli et bedre sted å bo og jobbe. Det skal bli lettere å ta seg fram til fots, med sykkel og med buss, og området skal oppleves som et trivelig sted med sosiale møteplasser og nye grøntdrag. Har du innspill til planen?…

Les mer Siste nytt

Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Informasjonsmøter 14. juni Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill…

Les mer Innbyggerinvolvering

Dokumenter

Plan til høring Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes legger felles kommunedelplan for hele Forus ut på høring. Fristen for å gi kommentarer er 15. september. Brev til offentlige og frivillige Bestemmelser Samfunnsdel Plankart Vedlegg: Planbeskrivelse ROS-analyse IKDP Forus Parkering IKDP Forus 16 03 2018 Boligpotensiale på og rundt Forus 16 03 2012 Forus vest –…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 31. mai 2018 kl. 13:30-15:00 Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkalling Møteinnkalling Tid: 23. mars 2018 kl. 11.00 – 13.00 Sted: Sola midlertidige rådhus, Kanalsletta 3 Dokumenter: Møteinnkalling, inkludert saksforelegg om planforslaget Følgende dokumenter inngår i planen: – Samfunnsdel – Bestemmelser og retningslinjer – Plankart med temakart: nett for gående, nett for sykkel, veinett, vannstrukturer,…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus