Tilleggshøring: Innkomne merknader

18. mars 2019: Innkomne merknader under tilleggshøringen Det kom inn rundt 40 innspill under tilleggshøringen som hadde høringsfrist 11. mars: Avinor Bauhaus Norge AS Biltema Maskinveien 1 Brødrene Kverneland merknad og vurdering av byggeområde og hensynssone Equinor Eyvind Aven Forusbeen 50 AS Forusholmen Forus Næringspark AS: Merknad, Bestemmelser og retningslinjer, Notat til alternativt plankart, Plankart…

Les mer Tilleggshøring: Innkomne merknader

Siste nytt

07.06.2019 IKDP Forus under politisk sluttbehandling IKDP Forus er nå under politisk sluttbehandling hos de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger. Dokumenter 01 Plankart IKDP Forus med temakart 02 Bestemmelser IKDP Forus revidert 08 05 2019 03 Samfunnsdel revidert 08 05 2019 04 Referat fra styremøte 30.04.2019 05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019 05 Planbeskrivelse revidert 08.05.2019…

Les mer Siste nytt

Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Informasjonsmøter 14. juni Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill…

Les mer Innbyggerinvolvering

Dokumenter

Andregangsbehandling, desember 2019 Den felles kommunedelplanen ble andregangsbehandlet i Stavanger, Sola og Sandnes i desember 2019. Vedlegg fra saken: Ny 2. gangsbehandling – Plan 2015116 – IKDP Forus 01 Kommunenes vedtak ved innstillende behandling 02 Rådmennenes innstilling til planvedtak 03 Gjennomført planprosess og vurderinger om arealutnyttelse og kontorandel 04 Saksfremlegg oktober 05 Plankart IKDP Forus…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 2. oktober 2020, kl. 09.30 Møtet streames. Direktelink til videostream: https://vimeo.com/461276357 Møteinnkalling finner du her: Møteinnkalling Tid: 24. juni 2020, kl. 12.00 Møtet streames her: IKDP Forus 24.06.2020 from Sandnes kommune on Vimeo. Direktelenke til videostream: https://vimeo.com/event/96653 Tidligere dokumenter og annen bakgrunnsinformasjon rundt behandlingene finner du under fanen dokumenter. Møteinnkalling Tid: 30. april…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus