Hva er IKDP Forus?

Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har vedtatt å starte arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus). Forus framstår som et samlet næringsområde på tvers av de tre kommunene helt uten at kommunegrensene synes eller merkes av de som ferdes der. Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne…

Les mer Hva er IKDP Forus?

Innbyggerinvolvering

Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området. Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill er dermed viktig…

Les mer Innbyggerinvolvering

Framdrift i planen

Framdriftsplan slik den finnes i utkast til planprogram: Sånn skal det bli på Forus Styret for IKDP Forus anbefaler at den såkalte komprimerte varianten skal legges til grunn for videre utvikling av Forus. Kommunene vil balansere veksten på Forus med sentrumsområdene og samtidig utvikle Forus til beste for et mangfoldig næringsliv. Det komprimerte prinsippet i Interkommunal…

Les mer Framdrift i planen

Dokumenter

Planforslag vil legges ut til offentlig ettersyn våren 2018, og da blir det mulig å sende inn skriftlige uttalelser om innholdet i planforslaget. Mulighetsstudie, kjerneområder i Interkommunal kommunedelplan for Forus Inspirasjonsrapport om blågrønn struktur Mulighetsstudie september 2017 med tre deloppgaver: Kjerneområdene, boligutvikling på Forus øst og Lura, samt utbyggingspotensiale rundt eventuell nyt togstopp på Forus…

Les mer Dokumenter

Møter i styret for IKDP Forus

Møteinnkalling Tid: 9. januar 2017 kl. 12.30-14.30 Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkalling 9.1 med agenda og saksdokumenter Utkast til samfunnsdel til styret 09 01 2018 Møteinnkalling Tid: 6. oktober 2017 kl. 11.00-13.00 Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen Dokumenter: Møteinnkalling 6.10 med agenda og saksdokumenter Nye togstopp innenfor planområdet til IKDP Forus 03 10 2017 Møteinnkalling…

Les mer Møter i styret for IKDP Forus