Vi ønsker kontakt med næringsliv, beboere og ansatte på Forus og i og rundt området.

Informasjonsmøter 14. juni

Prosjektgruppe har jobbet mye med hvordan vedtatt valgte planprinsippet om komprimert utvikling kan se ut. Noen overordnede føringer fra myndigheter, næringsliv og de tre kommuner har blitt avklart i den prosessen. Fortsatt er mye åpent. Dine innspill er dermed viktig for planen.

Våren 2017 er derfor en viktig periode for dere som er opptatt av hva som bør skje på Forus. Vi ønsker at dere ta kontakt med oss.

Innovasjonsseminar 14.06.2017 (utgått)

Dette var et semniar for næringslivet, et eget innovasjonsseminar. Vi benyttet planen til å grave i dybden om hvordan Forus kan bidra til regionens omstilling. Dette var spesielt for de som har kunnskap om hva som skal til for å lykkes med innovasjon.

Nabolag seminar 09.05.2017 (utgått)

Vi invitererte beboere på og rundt Forus, på Skadberg i Sola, Godeset og Forusstranda i Stavanger, og Lura i Sandnes, bydelspolitikere og representanter fra frivillige lag og foreninger til en kveld der vi fortalte hva vi har tenkt så langt. Der kunne de oppmøtte fortelle hva de mente og ga nyttig informasjon om livet på og rundt Forus.

Her kan du lese rapporten fra nabosamlingen.

Næringslivsseminar 3. mai 2016 (utgått)

Morgendagens Forus – hvilket alternativ skal vi jobbe videre med?

Presentasjoner:

Ingrid Nordbø

Stein Racin Grødem

Ronny Hamre Olsen

Ragnar Tveterås


Gruppearbeid:

Gruppe 1+2 Utbyggere og tomteutviklere

Gruppe 3 Handel

Gruppe 4 Forskning og konsulenter

Gruppe 5 Virksomheter

Gruppe 6 Virksomheter mfl

Ungdomsverksted

Mandag 31. august 2015 inviterte vi ungdommer fra Sola, Sandnes og Stavanger til Sola kulturhus. Forus skal i støpeskjeen på ny og bli til…ja, hva skal Forus bli i framtiden? Ungdommene fra de tre kommunene vil blant annet at Forus skal være et sted du kan bo og jobbe, en møteplass etter jobben med pulserende folkeliv, bilfritt med gratisbuss som kjører i området og ha en stor og flott bussterminal. Og selvfølgelig bør området være digitalt levende! Mer om hva ungdommene sa kan du se i filmen og rapporten fra verkstedet.

Rapport ungdomsverksted 31 08 2015