Møteinnkalling

Tid: 13. desember 2018 kl. 13-15.
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkallelse
Bestemmelser IKDP Forus datert 06.12.18
Notat om rekkefølgetiltak og tilordning
Plankart IKDP Forus med temakart
Konsekvensutredning revidert 11 12 2018

Møteinnkalling

Tid: 4. oktober 2018 kl. 9.30-11.30
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling

Møteinnkalling

Tid: 31. mai 2018 kl. 13:30-15:00
Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling

Møteinnkalling

Tid: 23. mars 2018 kl. 11.00 – 13.00
Sted: Sola midlertidige rådhus, Kanalsletta 3

Dokumenter:

Møteinnkalling, inkludert saksforelegg om planforslaget

Følgende dokumenter inngår i planen:

– Samfunnsdel

– Bestemmelser og retningslinjer

– Plankart med temakart: nett for gående, nett for sykkel, veinett, vannstrukturer, støy, høydebegrensning av hensyn til fly

Andre vedlegg om planen:

– Planbeskrivelse

– Konsekvensutredning

– Risiko- og sårbarhetsvurdering, IKDP Forus, februar 2018

– Forus vest – Trafikkvurderinger av alternativt vegnett, februar 2018

– Notat om boligpotensiale

– Notat om parkering

– Notat om kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling

Styret for IKDP Forus

Fra venstre: Solveig Ege Tengesdal (observatør Rogaland fylkeskommune KrF), Roar Johannessen (Sola FrP), Unni Østråt Egeland (Sandnes H), Kari Raustein (Stavanger FrP), Ine Marit Bertelsen (Sola V), Martin S Håland (Sandnes Sp), Christine Sagen Helgø (Stavanger H), Kari Nessa Nordtun (Er nå erstattet av Ayan Jama) (Stavanger Ap), Ole Ueland (Sola H), Stanley Wirak (Sandnes Ap).

Arkiv

Møteinnkalling 09.01.2018 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 06.10 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 21.06.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 06.03.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 17.02.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 01.12.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 22.08.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 20.04.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 04.02.2016  med agenda og saksdokumenter

Planprogram for IKDP Forus

Merknadsbehandling i forbindelse med høring av planprogrammet

Rapport fra ungdomsverksted