Møteinnkalling

Tid: 23. mars 2018 kl. 11.00 – 13.00
Sted: Sola midlertidige rådhus, Kanalsletta 3

Dokumenter:

Møteinnkalling, inkludert saksforelegg om planforslaget

Følgende dokumenter inngår i planen:

– Samfunnsdel

– Bestemmelser og retningslinjer

– Plankart med temakart: nett for gående, nett for sykkel, veinett, vannstrukturer, støy, høydebegrensning av hensyn til fly

Andre vedlegg om planen:

– Planbeskrivelse

– Konsekvensutredning

– Risiko- og sårbarhetsvurdering, IKDP Forus, februar 2018

– Forus vest – Trafikkvurderinger av alternativt vegnett, februar 2018

– Notat om boligpotensiale

– Notat om parkering

– Notat om kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling

Møteinnkalling

Tid: 9. januar 2018 kl. 12.30-14.30
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling 9.1 med agenda og saksdokumenter

Utkast til samfunnsdel til styret 09 01 2018

Møteinnkalling

Tid: 6. oktober 2017 kl. 11.00-13.00
Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling 6.10 med agenda og saksdokumenter

Nye togstopp innenfor planområdet til IKDP Forus 03 10 2017

Møteinnkalling

Tid: 21. juni 2017 kl. 13.00-15.00
Sted: Sola kommune, Kanalsletta 3

Dokumenter:

Møteinnkalling 21.6 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling

Tid: 6. mars 2017 kl. 13.30-15.30
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling 6.03 med agenda og saksdokumenter
Plan for medvirkning og kommunikasjon IKDP Forus

Møteinnkalling

Tid: 17. februar 2017 kl. 13-15
Sted: Stavanger rådhus, 6. etasje

Dokumenter:

Møteinnkalling 17.02 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling

Tid: 1. desember 2016 kl. 10-12
Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling 01.12 med agenda og saksdokumenter
Utredning av måloppnåelse for tre alternative planprinsipper datert 15. 08. 2016
Merknadsbehandling ved høring om prinsipper for videre planutforming
Endelig prinsippanbefaling


Styret for IKDP Forus

 

IMG_0349
Fra venstre: Solveig Ege Tengesdal (observatør Rogaland fylkeskommune KrF), Roar Johannessen (Sola FrP), Unni Østråt Egeland (Sandnes H), Kari Raustein (Stavanger FrP), Ine Marit Bertelsen (Sola V), Martin S Håland (Sandnes Sp), Christine Sagen Helgø (Stavanger H), Kari Nessa Nordtun (Stavanger Ap), Ole Ueland (Sola H), Stanley Wirak (Sandnes Ap).

 

Arkiv

Møteinnkalling 22.08 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 20.4 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 4.2  med agenda og saksdokumenter

Planprogram for IKDP Forus

Merknadsbehandling i forbindelse med høring av planprogrammet

Rapport fra ungdomsverksted