Møteinnkalling

Tid: onsdag 24. november kl. 0930-1130

Sted: Sandnes rådhus


Agenda for styremøtet er:

Sak 4/2021: Referat fra styremøtet 19.03.21
Sak 5/2021: Planforslag IKDP Forus etter tilleggshøring
Sak 6/2021: Eventuelt

Vedlegg:

Møteinnkalling

Tid: 19. mars 2021, kl. 13.00-14.30

Møtet streames. Lenke til møtet: https://vimeo.com/524191147

Møteinnkalling

Tid: 2. oktober 2020, kl. 09.30

Møtet streames.

Direktelink til videostream: https://vimeo.com/461276357

Møteinnkalling finner du her:


Møteinnkalling

Tid: 24. juni 2020, kl. 12.00
Møtet streames her:

IKDP Forus 24.06.2020 from Sandnes kommune on Vimeo.

Direktelenke til videostream: https://vimeo.com/event/96653

Møteinnkalling

Tid: 13. mai 2020 kl. 13.00
Møtet streames her:

https://player.vimeo.com/api/player.js

Tidligere dokumenter og annen bakgrunnsinformasjon rundt behandlingene finner du under fanen dokumenter.

Møteinnkalling

Tid: 30. april 2019 kl. 10.30-11.30
Sted: Formannskapssalen, Stavanger rådhus

Dokumenter:

Møteinnkalling
Samfunnsdel 11.04.2019
Plankart IKDP Forus med temakart (37 MB)
Bestemmelser IKDP Forus revidert 11 04 2019
Planbeskrivelse revidert 11 04 2019 med tilhørende vedlegg:
Rekkefølgenotat revidert 11 04 2019
Beregning av realistisk utbyggingsareal og kostnadsbidrag (Asplan Viak)
Kostnadsberegning infrastruktur IKDP Forus  (Asplan Viak)
Konsekvensutredning revidert 11 04 2019
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 09.02.2018
Merkandsbehandling hovedhøring med kommentarer 11 04 2019
Merknadshefte tilleggshøring 25 04 2019

Møteinnkalling

Tid: 22. mars 2019 kl. 13.00-15-00
Sted: Sola kulturhus, Kongshaugvegen 32

Dokumenter:

Møteinnkalling
Rapport: Utbyggingspotensial og kostnader. Asplan Viak 14.03.2019
Kostnader rekkefølgetiltak. Asplan Viak 13.02.2019
Notat til styret om innspill fra Næringsforeningen 18.03.2019
Notat fra Næringsforeningen om rekkefølgetiltak 22.01.2019
Rekkefølgenotat revidert 15.03.2019

Møteinnkalling

Tid: 31. januar 2019 kl. 09.30-11.00
Sted: Sandnes tomteselskap KF sine lokaler i Havnegaten 15

Dokumenter:

Møteinnkalling
Bestemmekser IKDP Forus revidert 23.01.19
Plankart IKDP Forus med temakart revidert 23.01.19
Konsekvensutredning revidert 11.12.18
Rekkefølgetiltak begrunnelser 24.01.19
Tillegg til sak 29 og tilleggshøring 30.01.19

Møteinnkalling

Tid: 13. desember 2018 kl. 13-15.
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkallelse
Bestemmelser IKDP Forus datert 06.12.18
Notat om rekkefølgetiltak og tilordning
Plankart IKDP Forus med temakart
Konsekvensutredning revidert 11 12 2018

Møteinnkalling

Tid: 4. oktober 2018 kl. 9.30-11.30
Sted: Stavanger rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling

Møteinnkalling

Tid: 31. mai 2018 kl. 13:30-15:00
Sted: Sandnes rådhus, Formannskapssalen

Dokumenter:

Møteinnkalling

Møteinnkalling

Tid: 23. mars 2018 kl. 11.00 – 13.00
Sted: Sola midlertidige rådhus, Kanalsletta 3

Dokumenter:

Møteinnkalling, inkludert saksforelegg om planforslaget

Følgende dokumenter inngår i planen:

– Samfunnsdel

– Bestemmelser og retningslinjer

– Plankart med temakart: nett for gående, nett for sykkel, veinett, vannstrukturer, støy, høydebegrensning av hensyn til fly

Andre vedlegg om planen:

– Planbeskrivelse

– Konsekvensutredning

– Risiko- og sårbarhetsvurdering, IKDP Forus, februar 2018

– Forus vest – Trafikkvurderinger av alternativt vegnett, februar 2018

– Notat om boligpotensiale

– Notat om parkering

– Notat om kunnskapsgrunnlag om næringsutvikling

Styret for IKDP Forus

Fra venstre: Solveig Ege Tengesdal (observatør Rogaland fylkeskommune KrF), Roar Johannessen (Sola FrP), Unni Østråt Egeland (Sandnes H), Kari Raustein (Stavanger FrP), Ine Marit Bertelsen (Sola V), Martin S Håland (Sandnes Sp), Christine Sagen Helgø (Stavanger H), Kari Nessa Nordtun (Er nå erstattet av Ayan Jama) (Stavanger Ap), Ole Ueland (Sola H), Stanley Wirak (Sandnes Ap).

Arkiv

Møteinnkalling 09.01.2018 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 06.10 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 21.06.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 06.03.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 17.02.2017 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 01.12.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 22.08.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 20.04.2016 med agenda og saksdokumenter

Møteinnkalling 04.02.2016  med agenda og saksdokumenter

Planprogram for IKDP Forus

Merknadsbehandling i forbindelse med høring av planprogrammet

Rapport fra ungdomsverksted