Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i april å sende revidert interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) på tilleggshøring med høringsfrist 15. juni.

Det er endringene i planen som er gjenstand for tilleggshøring.

Dokumenter